Property In Puttalam Lanka Showing 0-25 of 18 ads
Land for sale in Chilaw

Land for sale in Chilaw

09 Aug 15:08 pm

Puttalam, Property

Rs. 2,500,000

Land For Sale In Maravila

Land For Sale In Maravila

1 day ago

Puttalam, Property

Rs. 3,500,000

Land for Sale in Puttalam

Land for Sale in Puttalam

24 Jul 12:07 pm

Puttalam, Property

Rs. 300,000

Land for Sale - Puththalama

Land for Sale - Puththalama

24 Jul 12:07 pm

Puttalam, Property

Rs. 4,000,000

Land for sale - Putthalam

Land for sale - Putthalam

24 Jul 11:07 am

Puttalam, Property

Rs. 130,000

Land Colombolo Road Mundalama

Land Colombolo Road Mundalama

24 Jul 11:07 am

Puttalam, Property

Rs. 300,000

නිවසක් සහිත පොල් ඉඩමක් විකිණීමට කල්ප

නිවසක් සහිත පොල් ඉඩමක් විකිණීමට කල්ප

24 Jul 10:07 am

Puttalam, Property

Rs. 7,000,000

Puttalama-Madurankuliya Land Sale

Puttalama-Madurankuliya Land Sale

1 day ago

Puttalam, Property

Rs. 65,000

ආණමඩුව-නවගත්තේගම

ආණමඩුව-නවගත්තේගම

13 hours, 4 minutes ago

Puttalam, Property

Rs. 1,800,000

Home with land

Home with land

07 Nov 9:11 am

Puttalam, Property

Rs. 32

Cashew land for sale

Cashew land for sale

24 Oct 11:10 am

Puttalam, Property

Rs. 2,000,000

Land & Completly house for FAST Sale

Land & Completly house for FAST Sale

09 Oct 17:10 pm

Puttalam, Property

Rs. 7,800,000

Coconut Land for Sale Nattandiya

Coconut Land for Sale Nattandiya

23 Sep 0:09 am

Puttalam, Property

Rs. 2,800,000

Land sale

Land sale

03 Jun 1:06 am

Puttalam, Property

Rs. 10,920,000

Coconut Land

Coconut Land

09 Nov 14:11 pm

Puttalam, Property

Rs. 2,800,000

Agricultural Land in Anamduwa

Agricultural Land in Anamduwa

13 hours, 56 minutes ago

Puttalam, Property

Rs. 3,300,000

Timber Mill & Land for Sale Kirimetiyana

Timber Mill & Land for Sale Kirimetiyana

26 Jul 14:07 pm

Puttalam, Property

Rs. 1,800,000

Coconut land, 3 Face, Land line & Bus facilities

Coconut land, 3 Face, Land line & Bus facilities

02 May 23:05 pm

Puttalam, Property

Rs. 3,000,000

Do you need advertise with us?

Advertise with us