පර්.රු170000/

Published by Nuwan 2019-12-19 13:12:01 Kegalle, Rambukkana

Negotiable

පොල්ගහවෙල කෑගල්ල මාර්ගයේ ඉඹුල්ගස්දෙණිය හන්දිය සිට 1.7km පින්නවල ප්‍රධාන මාර්ගය ආසන්නයේ පර්.34.34 නිරවුල් ඉඩම විකිණීමට ඇත.පර්.රු170000/

Contact

Land
Land Type : Other
Land Size : 34.34 Perches
Address : Denagamuwa.polgahawela
For sell
Kegalle, Rambukkana
Save ad as favorite
Ad ID : 2993
views : 469

Do you need advertise with us?

Advertise with us