ආස හිතෙන online විද්‍යාව පන්තිය Grade 6 - 11

Published by Dilumi Warnakulasooriya 2021-10-31 22:10:17 Colombo, Maharagama

Rs 900

ආස හිතෙන Online විද්‍යාව පන්තිය

දැන් ලංකාවේ හැමෝටම ආසාවෙන් ඉගෙනගන්න වෙනස අත්දකින්න පළමුදින නොමිලේ
6, 7, 8, 9, 10, 11 ශ්‍රේණි සදහා නිවැරදිව විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න එන්න.
සියලුම පාඩම් powerpoint ඇසුරින් පරීක්ෂණ, ප්‍රශ්න පත්‍ර, මතකය වැඩි කරන ක්‍රම සියල්ල ඇතුළුව

youtube channel - https://www.youtube.com/channel/UCWy6ncsEUn2g9VO69eeOlkA

දිලුමි වර්ණකුලසූරිය
BSc - University of Peradeniya

Contact

Tuition Teachers
For sell
Colombo, Maharagama
Save ad as favorite
Ad ID : 5024
views : 57

Do you need advertise with us?

Advertise with us