ප්‍රාණජීව

Published by Dhanushka 2019-02-26 18:02:32 Galle, Galle

Rs 250

ප්‍රාණජීව ඔසු පැල විකිනීමට ඇත.
මරණ ඇඳේ ඉන්න අසාධ්‍ය රෝගියෙකුට පවා යුශ දීමෙන් පණ යම් පමණකට සුරැකිය හැකි යැයි කියනවා….

ඊට අමතරව පිලිකා රෝගය සදහාත්, ඇඳුම, සෙම් රෝග සදහාත් මේ ශාකය මහඟු ඖෂධයක්…

අපට නිවසේ දී සතියකට දෙකකට වතාවක් ප්‍රාණජීව කොල තම්බා බීමෙන් අත්දුටු ප්‍රතිඵල ලගාකරගත හැකිය……

Contact

For sell
Galle, Galle
Save ad as favorite
Ad ID : 1631
views : 673

Do you need advertise with us?

Advertise with us