ඉඩම විකිණීමට - පානදුර

Published by Thushara 2020-08-10 15:08:59 Kalutara, Panadura

Negotiable

පානදුර හොරණ ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට 1km දුරින් පදිංචියට ඉතා සුදුසු නිස්කලංක ආරක්‍ෂිත වටපිටාවක පිහිටි ඉඩම වැඩිම ඉල්ලුමට

Contact

Land
Land Type : Residential
Land Size : 16 Perches
Address : සුහද මාවත, මිරිස්වත්ත හන්දිය, මහවිල, පානදුර
For sell
Kalutara, Panadura
Save ad as favorite
Ad ID : 3564
views : 191

Do you need advertise with us?

Advertise with us